Bli med som
frivillig
Bli med som
lag + forening
Bli med som
næringsliv

Møt hele bygda!

Nannestadfestivalen gir lokalt næringsliv muligheten til å bidra i lokalsamfunnet og samtidig få verdifull eksponering. 

Vanligvis samler Nannestadfestivalen rundt 10 000 mennesker i Nannestad sentrum. Den pågående pandemien setter en stopper for det i 2021, men vi regner likevel med å nå ut til alle Nannestads innbyggere gjennom ulike kanaler.

Årets festivalkonsept gir nye, spennende muligheter for samarbeid og profilering. Vi planlegger bl.a. mange separate arrangementer, et helt nytt festivalområde i sentrum og et trykt program som deles ut til samtlige husstander i Nannestad.

Hva kan dere bidra med?

Sponsor

Som sponsor bidrar dere med et pengebeløp til drift av festivalen, og får profilering og godvilje tilbake.

Motytelser avhenger av bidraget, men noen eksempler er logo på nettside og plakater, banner på festivalområdet, omtale i sosiale medier eller logo på program som distribueres til samtlige husstander i Nannestad.

Vi har ikke faste sponsorpakker i år, men ta kontakt på post@nannestadfestivalen.no for å avtale en prat om hva vi og dere kan bidra med.

Stand

Torsdag 17. juni organiserer vi “Markedsdag i Midtbygda”, med gratis standplass til lokalt næringsliv og lokale småprodusenter. I tillegg blir det en REKO-ring-utlevering.

Standene plasseres i området rundt Nannestad torg, og skal holde åpent fra kl 14 til kl 20, med mulighet for å åpne tidligere. Vi må ev ta litt betalt om dere trenger mye strøm.

Aktiviteter og kampanjer knyttet til markedsdagen er velkomment, men ha smittevern i mente. Vi vil gjerne vite konkret hva dere planlegger, med tanke på både smittevern og markedsføring.

Ta kontakt på post@nannestadfestivalen.no om dere er interessert!

Samarbeidspartner

Samarbeidspartnere bidrar enten med varer eller tjenester festivalen trenger eller gir oss et pengebidrag til å kjøpe ting vi trenger, primært til festivalområdet i sentrum.

Som samarbeidspartner får dere profilering på festivalområdet og i sosiale medier direkte knyttet til varen/tjenesten dere velger å bidra til, og selvfølgelig vår evige takknemlighet.

Noe av det vi trenger i 2021, er:

•Gjerder og toaletter til festivalområdet
•Engangsartikler som kopper, glass og servietter
•Maling
•Jord, planter og potter
•Mat til frivillige
•Telt til bar, backstage og frivillige
•T-skjorter og annet profileringsmateriale
•Trykking av program, menyer, infoplakater etc.
• Smittevernutstyr som munnbind, rengjøringsartikler etc.

Ta gjerne kontakt på post@nannestadfestivalen.no og avtal en prat om hva dere ønsker å bidra med og hva vi kan gi tilbake!