Bli med som
frivillig
Bli med som
lag + forening
Bli med som
næringsliv

Hva er Nannestadfestivalen?

Nannestadfestivalen er bygdas feiring av seg selv og alle vi som bor her!
Festivalen går av stabelen i Nannestad sentrum i midten av juni hvert år,
vanligvis samtidig som Nannestad Cup.
 
Festivalen har vært en tradisjon i over 35 år, og samler vanligvis rundt 10 000 mennesker. 

Vårt mål er at Nannestadfestivalen skal være en festival av, for og om bygda vår. Festivalen er årets beste mulighet til å vise fram og bli kjent med alt Nannestad har å by på av næringsliv, kultur, idrett og annen frivillighet. 

Velkommen til festival!

Organisasjon

Nannestadfestivalen drives av Nannestad festivalforening, som er en medlemsorganisasjon der alle lag, foreninger, politiske partier, bedrifter og andre aktører med tilhold i Nannestad kommune kan tegne medlemskap. 

Foreningens årsmøte velger et styre med representanter fra
frivilligheten, næringslivet og andre interessegrupper.
Den daglige driften ivaretas av en festivaladministrasjon utpekt av styret. 

Hvem er vi?

Styret 2023
Gunnar Haugsbakk
Styreleder
Jens Kenneth Ask Hermansen
Medlem
Britt Hege Monsen Vestli
Medlem
Margareth Wiik
Medlem
Asbjørn Ristesund
Varamedlem
Administrasjonsgruppa 2023
Lisbeth Mirani
Daglig leder
leder@nannestadfestivalen.no
96 22 56 10
Jon Moslet
Programansvarlig
post@nannestafestivalen.no
91 73 93 70
Sissel Riksen
Økonomiansvarlig
kasserer@nannestadfestivalen.no
I tillegg bidrar mange andre frivillige i planleggingen og gjennomføringen av festivalen. Har du lyst til å være frivillig?