Bli med som
frivillig
Bli med som
lag + forening
Bli med som
næringsliv

Hva er Nannestadfestivalen?

Nannestadfestivalen er bygdas feiring av seg selv og alle vi som bor her! Festivalen går av stabelen i Nannestad sentrum i midten av juni hvert år,
vanligvis samtidig som Nannestad Cup.
 
Festivalen har vært en årviss tradisjon i over 35 år, og samler rundt 10 000 mennesker. 

Vårt mål er at Nannestadfestivalen skal være en festival av, for og om bygda vår. Festivalen er årets beste mulighet til å vise fram og bli kjent med alt Nannestad har å by på av næringsliv, kultur, idrett og annen frivillighet. 

Velkommen til festival!

Organisasjon

Nannestadfestivalen drives av Nannestad festivalforening, som er en medlemsorganisasjon der alle lag, foreninger, politiske partier, bedrifter og andre aktører med tilhold i Nannestad kommune kan tegne medlemskap. 

Foreningens årsmøte velger et styre med representanter fra
frivilligheten, næringslivet og andre interessegrupper.
Den daglige driften ivaretas av en festivaladministrasjon utpekt av styret. 

Hvem er vi?

Styret 2021
Susann Meland
Leder
Britt Hege Monsen Vestli
Medlem
Margareth Wiik
Medlem
Jon Moslet
Medlem
Lisbeth Mirani
Medlem
Heiko Bandlien
Medlem
Jon Halvar Heggelund
Vara
Grethe Slettmoen
Vara
Administrasjonsgruppa 2021
Lisbeth Mirani
Daglig leder
leder@nannestadfestivalen.no
96 22 56 10
Lisbeth Mirani
Områdeansvarlig innhold
post@nannestafestivalen.no
96 22 56 10
Jon Moslet
Underholdningsansvarlig
post@nannestafestivalen.no
91 73 93 70
Geir Watterud
Områdeansvarlig infrastruktur
post@nannestafestivalen.no
Heiko Bandlien
Serveringsansvarlig
post@nannestafestivalen.no
Linda Aasan
PR-ansvarlig
pr@nannestadfestivalen.no
93 22 78 85
Tore Alm
Sikkerhetsansvarlig
post@nannestafestivalen.no
Sissel Riksen
Økonomiansvarlig
kasserer@nannestadfestivalen.no
I tillegg bidrar mange andre frivillige i planleggingen og gjennomføringen av festivalen. Har du lyst til å være frivillig?