Bli med som
frivillig
Bli med som
lag + forening
Bli med som
næringsliv

Cevita ungdomscefé

Dato
9
. juni
Dato
. juni
Dato
9
.–
9
. juni
Dato
.–
. juni
Tidspunkt
20:00
0:00
Sted 
Kirkens stand i Teiealleen
Aldersgrense
Pris
Arrangør
Kirken i Nannestad

Caféen flytter fra Betel til Festivalen.
For deg mellom 13 og 18 år.

English
Kirkens stand i Teiealleen