Bli med som
frivillig
Bli med som
lag + forening
Bli med som
næringsliv

Frivilligforum

Dato
6
. juni
Dato
. juni
Dato
6
.–
6
. juni
Dato
.–
. juni
Tidspunkt
18:00
20:00
Sted 
Festivalteltet, Trekanten
Aldersgrense
Pris
Arrangør
Nannestd kulturråd

Lokaldemokrati og lokalt engasjement. Hva kan frivilligheten bidra med?

English
Festivalteltet, Trekanten